O socijaldemokratiji

Socijaldemokratija je okvir političkog delovanja Lige socijaldemokrata Vojvodine. Osnova svakog demokratskog društva je slobodan građanin i njegov neposredan interes. Isto tako, slobodno društvo je zajednica Ijudi koji raspolažu jednakim pravima. Osnovne vrednosti socijaldemokratije izražavaju volju, želje i nadu naših članova i simpatizera da je bolje i pravednije društvo moguće.

Osnovne vrednosti

Sloboda

Slobodno mislimo i govorimo. Slobodno razvijamo svoju ličnost. Slobodno se krećemo i nastanjujemo. Slobodno govorimo svoj jezik. Slobodno se nacionalno opredeljujemo. Slobodno se okupljamo i povezujemo. Poštujemo svačije slobode. Slobodno izražavamo svoje ideje. Slobodno ispovedamo svoje vere. Slobodno se informišemo.

Ravnopravnost

Ne tražimo jednakost već ravnopravnost. Narodi treba da budu ravnopravni. Pojedinci su ravnopravni pred zakonom. Ravnopravnost žene i muškarca. Ravnopravno učestvujemo u političkom i društvenom životu. Ravnopravnost se zasniva na jednakom dostojanstvu za sve Ijude. Ravnopravni uslovi u pnvređivanju.

Pravičnost

Pravda je univerzalna vrednost, a pravičnost je princip uređenja odnosa u društvu. Pojedinac ima pravo na nepristrasnu i efikasnu sudsku zaštitu. Ista prava imaju svi Ijudi bez obzira na nacionalnu, konfesionalnu, rasnu, socijalnu ili zavičajnu pripadnost.

Solidarnost

Solidarnost je univerzalna društvena i civilizacijska vrednost. Solidarnost je i pravo i obaveza. Solidarnost je odgovornost prema generacijama o čijim životnim perspektivama odlučujemo danas. Solidarnost sa prirodom čije očuvanje predstavlja najteži i najvažniji zadatak Ijudske civilizacije na prelasku u treći milenijum.

Javnost

Imamo pravo da znamo istinu. Ko dobro misli, uvek govori javno. Javnost je pravo na reč.