Kategorije

08.03.2012. 09:23

Žene u Srbiji i dalje diskriminisane

Mnoge žene koje traže posao uslovljene obećanjem da neće rađati, a one koje rade imaju manje zarade i manje mogućnosti za napredovanje u karijeri od kolega.

Žene u Srbiji su i dalje diskriminisane i ugrožene na različite načine. Stepen ugroženosti možda najbolje ilustruje činjenica da je samo tokom prošle godine 48 žena stradalo u različitim vidovima nasilja, dok je na hiljade bilo duže ili kraće vreme u Sigurnim ženskim kućama širom zemlje.

Pored prava glasa, pre više od jednog veka, žene su se izborile i za pravo na rad, profesionalno usavršavanje i ukidanje diskriminacije. Sve to im u Srbiji i dalje nedostaje.

Forum žena LSV upozorava da se žene koje traže posao od mnogih poslodavaca i dalje uslovljavaju obećanjem da neće rađati. U međuvremenu, uprkos inicijativi LSV u mnogim opštinama trudnice i dalje nemaju punu platu, nego primaju 65% zarade. Takođe, brojni su i primeri da zaposlene žene imaju manje zarade i manje mogućnosti za napredovanje u karijeri u odnosu na svoje kolege. Zato država mora hitno, što pre, preduzeti sve mere kojima će osigurati da rodna ravnopravnost ne bude samo slovo na papiru.