Kategorije

12.12.2013. 12:09

Trgovina ljudima se tiče svih nas

Održana javna tribina na temu trgovine ljudima, sa članicama beogradske nevladine organizacije „Atina” Marijanom Savić i Jelenom Hrnjak.

Marijana Savić i Jelena Hrnjak

Jedna od aktivnosti Foruma žena Gradske organizacije LSV Sombor u okviru „16 dana ženskog aktivizma” bilo je priređivanje javne tribine s ciljem da se skrene pažnja javnosti na problem trgovine ljudima i teškog kršenja ljudskih prava. Tribina „Trgovina ljudima – zato što se tiče svih nas” održana u ponedeljak, 9. decembra, u Velikoj sali Gradske kuće u Somboru, za učesnice je imala Marijanu Savić i Jelenu Hrnjak, članice beogradske nevladine organizacije „Atina”.

Razgovor sa aktivistkinjama, koje su podelile svoja teška i potresna iskustva iz rada sa žrtvama trgovine ljudima, najčešće zbog radne i seksualne eksploatacije, trajao je gotovo dva sata. Istakle su zadovoljstvo zbog interesovanja jedne političke organizacije za ovu temu, ali i dodale da krivično delo trgovine ljudima nije u dovoljnoj meri prepoznato kao takvo u zakonodavstvu. Često se dešava da žrtve iz tih razloga ne budu u sistemu podrške i zaštite. Sudski procesi dugo traju i kazne su minimalne, a najčešće su počinioci dela, tzv. trafikeri, ljudi bliski žrtvi, bilo rodbina, partneri ili prijatelji.

Budući da se broj žrtava trgovine ljudima povećava, te da su žrtve, uglavnom, deca i žene iz siromašnih porodica i slabijeg obrazovanja, a takvih je sve više u našem društvu, Forum žena LSV će se zalagati za sistemsko rešavanje ovog problema, u vidu prevencije, pomoći žrtvama i kažnjavanje počinilaca.