Kategorije

25.04.2011. 13:05

Potrebno priznavanje i garantovanje posebnosti

Izvod iz izjava predstavnika stranaka na pitanje da li lokalnim samoupravama treba vratiti izvornu imovinu, u temi nedelje „Somborskih novina” pod nazivom „Ni županija, ni gradska kuća ne pripadaju Somboru”

Dragan Nenadov, predsednik Gradskog odbora LSV, veruje da bi vraćanjem izvornih prihoda opštinama i gradovima oslabio direktan upliv centralne vlasti u donošenje većine odluka lokalnih samouprava.

– Znatno uvećana, i bez moljakanja dostupna finansijska sredstva, uz pažljivo odmerenu strategiju razvoja i poštovanje specifičnosti teritorije, omogućila bi ubrzan razvoj grada Sombora – naglasio je Nenadov i dodao da zbog centralističkog načina vođenja države ne postoji ni ekonomski bilans vojvođanskih gradova i opština.
– Nagađanja i rasprave o visini nepovratno izgubljenih finansijskih sredstava samo doprinose nastavku uskraćivanja prava korišćenja izvornih materijalnih sredstava – rekao je Nenadov.

LSV je za oblik teritorijalnog organizovanja koji znači izdvajanje posebne celine unutar jedne države, sa priznavanjem i garantovanjem njene posebnosti od strane centralne vlasti. Autonomni status podrazumeva autonomna prava, sredstva za njihovo ostvarivanje i posebnu autonomnu organizaciju. Sticanjem statusa autonomne pokrajine sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlašću, omogućilo bi Pokrajini optimalan razvoj i zaštitu od eksploatacije od strane centralne vlasti. Regioni postoje kao nepolitičke zajednice i bez priznanja postojanja od strane centralne vlasti. Nepriznanje političko–teritorijalne autonomije pojedinim teritorijalnim celinama, onemogućava ostvarivanje posebnih interesa pripadnika te uže celine i potencijalno je područje nacionalnih, socijalnih i političkih sukoba. Sukobi, ma kakvi bili, imaju za posledicu ekonomsko nazadovanje kako pojedinca, tako i države u celini.

„Somborske novine” br. 2965 od 22.04.2011.