Kategorije

15.10.2014. 12:13

Podsećanje na položaj žena na selu

Žene na selu u čine 43% radne snage u poljoprivrednoj proizvodnji, a poseduju samo 2% zemlje i ostvaruju samo 1% svih poljoprivrednih primanja.

Povodom Međunarodnog dana žena na selu, Forum žena Gradske organizacije Lige socijaldemokrata Vojvodine Sombor, podseća da žene na selu u svetu čine 43% radne snage u poljoprivrednoj proizvodnji, da poseduju samo 2% zemlje i ostvaruju samo 1% svih poljoprivrednih primanja.

Žene na selu, tradicionalno, nemaju pravo na nasleđe, gazdinstva se retko vode na njih, samim tim to im otežava podizanje kredita i pokretanje sopstvenog posla. Primetno je da retko učestvuju u lokalnoj vlasti na mestima odlučivanja što im onemogućava da zastupaju svoje stavove i da ravnopravno donose odluke sa kolegama.

Tri od četiri žene na selu su žrtve porodičnog nasilnika. Nasilnici se uglavnom ne prijavljuju zbog sramote, a ako ih i prijave, žrtve u svojoj sredini budu obeležene kao krivci. Posebno je ugrožena kategorija starih žena i njihova samačka domaćinstva gde one, najčešće, sve obavljaju same, žive u bedi i siromaštvu, niko ih ne obilazi i ne mogu do doktora, niti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Neophodna je njihova stalna edukacija, kao i ohrabrivanje njihovog ličnog razvoja i podrška za ekonomsko osamostaljivanje i puno učešće u donošenju odluka.

Forum žena Gradske organizacije Lige socijaldemokrata Vojvodine Sombor ukazuje na specifičan položaj žena na selu i da njihov doprinos u društvu nije u dovoljnoj meri priznat. Podsećanjem na 15. oktobar iskazujemo poštovanje ženama na selu koje one svakako zaslužuju.