Kategorije

01.06.2011. 12:30

Omogućiti pravilan razvoj dece

Povodom Međunarodnog dana dečijih prava apelujemo na odlučujuće društvene aktere i nadležne društvene institucije da posvete veću pažnju zaštiti dece.

Povodom 1. juna, Međunarodnog dana dečijih prava, Forum žena Gradske organizacije Lige socijaldemokrata Vojvodine Sombor apeluje na odlučujuće društvene aktere i nadležne društvene institucije da posvete veću pažnju zaštiti dece.

Konvencijom o pravima deteta naglašeno je „da svako dete ima pravo na životni standard koji mu omogućava potpun telesni, duhovni, duševni,socijalni i ćudoredan razvoj”. Roditelji su, pre svih, u obavezi da im to omoguće, ali obaveza je i države da obezbedi uslove da se ova prava dece mogu ostvariti.

Uzevši u obzir da živimo u veoma lošoj ekonomskoj situaciji, da tranzicija koja se već dve decenije sprovodi iza sebe ostavlja sve veću nemaštinu, a da su posledice loših privatizacija preduzeća na hiljade izgubljenih radnih mesta i višestruko uvećan broj nezaposlenih roditelja, nameće se zaključak da je životni standard većine dece u našoj zemlji ugrožen, a samim tim je doveden upitanje i njihov pravilan razvoj.

U Srbiji se trenutno u narodnim kuhinjama prehranjuje više od 6.000 mališana, što je jasan pokazatelj siromaštva i u takvim okolnostima ne možemo da govorimo o razvoju dece u skladu sa tendencijama savremenog društva.

Smatramo da je neophodno usmeriti sve aktivnosti na rešavanje nagomilanih ekonomskih problema, kako bi se stvorili uslovi za otvaranje novih radnih mesta. Zapošljavanjem roditelja omogućava im se da na dostojanstven način odgajaju i podižu svoju decu, što je u skladu sa tendencijama savremenog društva.