Kategorije

23.03.2011. 10:49

Konstituisan Gradski odbor

Održana prva sednica novog Gradskog odbora, na kojoj su, između ostalog, izabrani sekretar, portparolka i Izvršni odbor.

Na konstitutivnoj sednici Gradskog odbora, održanoj 22. marta, izabran je Izvršni odbor, kojim će predsedavati Nikola Čuvardić. Sekretar Gradskog odbora u ovom sazivu je Zvonimir Štrbac, dok je za portparolku Gradske organizacije izabrana Romina Bilić. Takođe, donet je plan rada za 2011. godinu i odluka o reorganizaciji mesnih odbora i formirana Statutarna komisija. Na sednici je bilo reči o situaciji u „Brodoremontu” povodom imenovanja stečajnog upravnika i mogućim problemima u gakovačkom „Graničaru” i „Severtransu”.

Nakon zasedanja Gradskog odbora, održana je sednica Izvršnog odbora, na kojoj je za potpredsednicu izabrana Nataša Terbec i dogovorena zajednička akcija i sastanak Izvršnog odbora Gradskog odbora i Mesnog odbora Bački Monoštor za ponedeljak, 28. mart, sa početkom u 17 sati u Bačkom Monoštoru.