Kategorije

26.11.2012. 11:11

Imamo izbor i nismo same

Podizanje svesti javnosti o problemima nasilja nad ženama je zadatak svih nas, kao i podsticanje zlostavljenih žena da prijave nasilje nad njima.

Pano povodom 16 dana aktivizma

Povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, želimo da ukažemo na neka od osnovnih ljudskih prava koja su stub svakog demokratskog društva. Podsećamo da smo svi rođeni slobodni i jednaki, da smo svi jednaki pred zakonom, da svako ima pravo da traži sigurno mesto za život, da su brak i porodica zaštićeni, da svako ima pravo na obrazovanje i, najvažnije, niko vam ne može oduzeti vaša ljudska prava. Nažalost, mnoga od tih prava se ipak krše. Svedoci smo trgovine robljem, mobinga i raznih vrsta diskriminacije.

Forum žena LSV Sombor skreće pažnju javnosti da jedno savremeno društvo, kojem težimo, ne sme da dozvoli da svakih 10 dana jedna žena bude ubijena, da svaka treća bude fizički zlostavljena i da skoro svaka žena bude verbalno zlostavljana. Podizanje svesti javnosti o problemima nasilja nad ženama je zadatak svih nas. Podsticanje zlostavljenih žena da prijave nasilje nad njima svim relevantnim institucijama, takođe.

Samo zajedno možemo da pokažemo da nasilje ima izlaz, da imamo izbor i da nismo same.