Kategorije

02.04.2009. 12:45

Državni sekretar u poseti seoskim domaćinstvima

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Maja Timotijević obišla seoska domaćinstva proizvođača duvana u Telečkoj i odgajivača bikova u Gradini.

U gostima kod Franje Parčetića

Seosko domaćinstvo Nandora Figure, proizvođača duvana u Telečkoj i Franje Parčetića, odgajivača bikova i proizvođača mleka iz Gradine, posetila je 1. aprila 2009. godine dr Maja Timotijević, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Tema razgovora sa domaćinima i proizvođačima iz oba mesta bili su problemi sa kojima se poljoprivreda danas suočava, kao i odnos Vlade Republike Srbije prema poljoprivrednim proizvođačima. Dr Timotijević je istakla neophodnost udruživanja poljoprivrednih proizvođača u cilju rešavanja većine pitanja. Pošto je poljoprivredni proizvođač nosilac poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, a to znači i u Vojvodini, on zbog toga zaslužuje siguran ekonomski socijalni status. Poljoprivreda učestvuje sa 34% u bruto društvenom proizvodu, a agrarni budžet je svega 5% od državnog budžeta.

Liga socijaldemokrata Vojvodine predlaže da poljoprivrednik ima sva prava kao i svi zaposleni u kompanijama, odnosno prava iz radnog statusa i da u tom trošku učestvuje država. Isto tako poljoprivrednom proizvođaču u privatizaciji nije omogućeno da bude ni akcionar, ni deoničar u prerađivačkoj industriji, iako je na bazi dugogodišnje saradnje naš seljak učestvovao u izgradnji mlekara, klanica, silosa, uljara i šećerana. Ako se nije mislilo da država subvencioniše proizvodnju duvana trebalo je ostaviti barem rok od pet godina proizvođačima duvana da se preorijentišu na gajenje neke druge kulture.