Kategorije

14.07.2009. 11:36

Anketa o radu Gradske uprave

Građani ocenjivali Gradsku upravu, procenjivali odgovornost parlamentarnih stranaka za njen rad i davali predloge za bolje funkcionisanje.

Anketiranje građana o radu Gradske uprave

Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine je u petak, 10. jula, među građanima Sombora sprovela anketu o radu Gradske uprave u proteklih godinu dana. Građani su sa velikim interesovanjem učestvovali u anketi i vrlo pozitivno ocenili akciju Omladine LSV, komentarima da je neko konačno hteo da čuje njihovo mišljenje i van predizborne kampanje.

Na pitanje koju ocenu zaslužuje Gradska uprava bilo je raznoraznih odgovora. Pojedini su bili zadovoljni radom Gradske uprave, dok je većina anketiranih građana dala negativnu ili jedva prelaznu ocenu. Anketirani građani su rad Gradske uprave u proteklih godinu dana je ocenili prosečnom ocenom 2,20, a na pitanje “Koje političke stranke su odgovorne za rad Gradske uprave?” dve trećine ispitanih je reklo da su glavni “krivci” za pozitivan ili negativan rad Gradske uprave upravo nosioci vlasti i to Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije, dok ostali smatraju da su sve političke stranke podjednako odgovorne za rad lokalne samouprave. Na treće i poslednje pitanje koje se tiče predloga za bolje funkcionisanje Gradske uprave dati su raznovrsni predlozi koji, najčešće, zadiru u komunalnu oblast, ali su građani pominjali i probleme u obrazovanju, socijalnoj politici i bezbednosti. Takođe su iznošeni problemi sa prevelikom i komplikovanom administracijom i nestručnim kadrovima koji dodatno komplikuju ionako komplikovane procedure za dobijanje raznoraznih dozvola, za donošenje rešenja i sl.

Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine će i ubuduće vršiti slične ankete i potruditi se da glas građana dopre tamo gde se donose odluke koje se tiču kvaliteta života samih građana.