Kategorije

24.07.2009. 12:01

Akcija čišćenja Velikog bačkog kanala

Omladinci u akciji sakupili šest velikih džakova smeća između mosta na Apatinskom putu do železničkog mosta na pruzi Sombor-Bogojevo.

Omladinci sa vrećama punim smeća sakupljenog na kanalu

Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine je u sredu, 22. jula u poslepodnevnim časovima, sprovela akciju čišćenja Velikog bačkog kanala na potezu od mosta na Apatinskom putu do železničkog mosta na pruzi Sombor-Bogojevo.

Mladi ligaši su se okupili na PIK-ovom bungalovu i odatle se čamcem uputili nizvodno prema Štrandu i prvo čistili desnu stranu kanala i obale, a potom se vratili uzvodno do železničkog mosta i čistili levu stranu. Tokom čišćenja omladinci LSV su nailazili na raznorazni otpad koji je pretežno bio neorganske prirode poput plastičnih flaša, limenki, najlonskih kesa, raznorazne ambalaže od konditorskih proizvoda, paketa mamaca za sportski ribolov i dr., ali su pronašli i najlonske džakove sa uginulim domaćim životinjama i njihovim iznutricama u poodmakloj fazi raspadanja. Cela akcija se dešavala na očigled kupača i izletnika na kanalu i iznete su pohvale od strane građana, a neki su se čak i ponudili da priteknu u pomoć. Omladinci su ovu akciju smatrali rutinskom, i tek su na kraju akcije, kada su sakupili šest velikih džakova smeća, shvatili koliki je problem nesavesno odlaganje otpada, i utvrdili da građani koji se kupaju u kanalu ne znaju kakvo sve smeće pliva oko njih. Ovom prilikom omladina LSV apeluje na sve građane koji borave na obali kanala i u prirodi uopšte da za sobom ne ostavljaju otpad, nego da ga ponesu sa sobom i odlože na za to predviđena mesta.

Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine će se i ubuduće baviti sličnim akcijama kao i do sad, i stalno skretati pažnju građanima da životnu okolinu treba da ostave sledećim naraštajima u onakvom stanju kakvu su je nasledili od prethodnih generacija, a ako je moguće i da je unaprede.