Kategorije

25.11.2009. 12:23

16 dana ženskog aktivizma

Aktivistkinje Foruma žena započela akciju izlaganjem panoa ispred kancelarije stranke u Somboru.

Pano "Zaustavimo nasilje nad ženama"

Forum žena LSV Sombor će i ove godine obeležiti akciju međunarodnog karaktera “16 dana ženskog aktivizma” koja traje od 25. novembra do 10. decembra. Aktivistkinje Foruma žena započele su akciju izlaganjem panoa ispred kancelarije stranke na temu “Zaustavimo nasilje nad ženama” kako bi slikom i tekstom skrenule pažnju na prisutnost nasilja nad ženama.

Kada je reč o nasilju nad ženama, kod nas je ovaj pojam skoro realna slika svakodnevnog života jedne žene, koji je podstaknut tradicionalnim patrijarhalnim vaspitanjem. Bez obzira na školsku spremu, da li živi u gradskoj ili seoskoj sredini, da li potiče iz bogate ili siromašne porodice, svaka žena je barem jednom bila žrtva nekog oblika nasilja, da li u porodici ili na javnim mestima. Na žalost, u većini slučajeva one ostaju same, jer nadležni organi nisu spremni ili ne žele da reaguju na vreme, ili pak nasilniku izriču blagu kaznu, neretko i u slučajevima nasilja sa smrtnim ishodom.

Stoga, Forum žena LSV podstiče mere i akcije za sprečavanje i eliminisanje svakog oblika nasilja na polnoj osnovi, diskriminaciju i nasilje nad ženama. Kao politička stranka rešavanje problema svakako ne vidimo samo u otvaranju sigurne kuće, već u ekonomskom osnaživanju žena, poboljšanjem statusa domaćice, odgovarajućem vrednovanju rada u kući, ravnopravnim učešćem oba pola u donošenju odluka i uključivanjem što više žena u javni politički život na mestima odlučivanja s ciljem da se zakon poštuje i primenjuje za sve jednako.